XXI Jatkoliittokokous

10.11.2021

EKL:n sääntömääräinen jatkoliittokokous kokoontui Turun Messukeskukseen Artukaisiin 3-4.11.2021. 
Valiokuntatyöskentelyyn osallistuttiin seuraavasti:

  • Jouko Juhola vaalivalikokunnan jäsen
  • Jukka Kim julkilausumavaliokunnan jäsen
  • Erkki Raittila menettelytapavaliokunnan jäsen

Liittohallitukseen valittiin:

  • Tuulikki Pajunen ja hänelle henkilökohtaiseksi varahenenkilöksi Jouko Juhola

Liittovaltuustoon valittiin:

  • Jukka Kim hänen 1. varahenkilöksi valittiin Taimi Valtanen ja 2. varahenkilöksi Kari Krannila
  • Matti Viitala hänen  1. varahenkilöksi valittiin Veijo Rantanen ja 2. varahenkilöksi Meeri Lamminen

Kokouksessa hyväksyttiin yhdistysten uudet mallisäännöt. EKL päätti perustaa tulevaisuustyöryhmän. Julkilausumassa otetiin voimakkaasti kantaa ilmastomuutokseen ja tuotiin esiin, kuin se koskettaa ikäihmisiä ja heidän elinolosuhteitaan. Nyt on aika toimia ilmastomuutoksen torjumiseksi ja sen tekee osaltaan EKL.

Satakuntalaiset ovat jämäkkää kokousväkeä, se nähtiin XXI liittokokouksessa.